Posted on: January 4, 2022 Posted by: admin Comments: 0
 1. สกัดสีจากธรรมชาติ
  สีที่ JUTATIP ใช้สำหรับย้อมผ้าทั้งหมดนั้น ล้วนมาจากวัถุดิบจากธรรมชาติ เช่น ขมิ้น ยูคาลิปตัส เป็นต้น
 2. เป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดจากคนรุ่นเก่าสู่รุ่นใหม่
  จากความหลงใหลในกระบวนการทำมือโดย วิถีดั้งเดิมของคนรุ่นเก่า
  ผสานกับความเป็น ตัวเองของผู้พัฒนางาน จึงทำให้เป็นการผสานภูมิปัญญาจากคนรุ่นเก่าสู่คนรุ่นใหม่

 3. พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
  JUTATIP มีการพัฒนาคุณภาพงานอย่างสม่ำเสมอ เปิดรับโอกาสใหม่ๆ รวมถึงค้นหาเทคนิคต่างๆ ที่สามารถนำมาใช้ในการพัฒนาสินค้า
 4. รักษาคุณภาพและมาตรฐานให้ได้ในระดับสากล
  นอกจากการพัฒนางานแล้ว JUTATIP ยังให้ความสำคัญกับการรักษามาตรฐานของสินค้าที่จำหน่าย ให้ได้มาตรฐานสากล

 5. ทอด้วยกี่โบราณสองตะกอ
  ลักษณะเด่นของการทอ 2 ตะกอ คือ ผ้าจะมีลักษณะผิวเรียบด้านหลังและด้านจะมีโทนสีเดียวกัน

   

 

Leave a Comment