บรรยากาศกิจกรรมศึกษาดูงาน “ธุรกิจสร้างสรรค์ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน”

ภาพบรรยากาศกิจกรรมศึกษาดูงาน “ธุรกิจสร้างสรรค์ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน” โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7

บรรยากาศกิจกรรมศึกษาดูงาน โดยพี่เพ็ญ ผู้ก่อตั้งแบรนด์เสื้อผ้า JUTATIP บรรยายถึงการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและแบ่งปันแนวคิดการปรับเปลี่ยนที่พักอาศัยให้กลายเป็นสถานที่ทำงานและ Shop ขายสินค้าภายในบ้าน มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานเพื่อนำไปปรับใช้ในธุรกิจต่อไป