Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

ชุดเดรสฝ้ายเข็นมือแบบพิเศษ

ชุดเดรสฝ้ายเข็นมือแบบพิเศษ สามารถผลิตได้เพียงปีละ 6 ชุดเท่านั้น ชุดเดรสผ้าฝ้ายเข็นมือ อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของแบรนด์เราที่ผ่านการคิด ทดลอง ปรับแก้จนได้เป็นเดรสที่ใส่สบายตัว ไม่ร้อนและผ้านิ่มมาก ๆ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแบรนด์ JUTATIP ของเรา ความพิเศษของชุดนี้คือกระบวนการผลิตที่ใช้การทอแบบพิเศษด้วยเทคนิคโบราณนำมาปรับร่วมกับเทคนิคสมัยใหม่ที่เราค้นคว้าร่วมกับชุมชน ฝ้ายที่ใช้ทอทั้งเส้นพุ่งและยืนใช้ฝ้ายเข็นมือคุณภาพสูง และผ่านกระบวนการย้อมสีจากธรรมชาติอย่างปราณีตโดยช่างฝีมือของแบรนด์เรา ตัดเย็บ เพื่อให้ได้เสื้อที่มีคุณภาพและสวยงาม ลวดลายบนเดรสชุดนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากโจทย์ที่ว่า “ใส่ได้ทุกวันและใส่ไปไหนก็ได้” นักออกแบบจึงออกแบบลวดลายบนผ้าให้มีความเรียบง่าย ไม่หวือหวา สามารถใส่กับเครื่องประดับได้หลากหลายและส่งเสริมให้ผู้ใส่ดูดีอีกด้วย           จากกระบวนการทั้งหมดของเรา …